Ai chịu trách nhiệm chính trong vụ cháy chung cư Carina Plaza?

Ai chịu trách nhiệm chính trong vụ cháy chung cư Carina Plaza?

Theo luật sư, để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm ở chung cư Carina Plaza mà nguyên nhân xuất phát từ hệ thống PCCC thì cần xem xét tránh nhiệm của chủ đầu tư.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư ở Quận 8