Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Thư Kỳ cuối cùng cũng tìm được

Thư Kỳ cuối cùng cũng tìm được "soái ca" của đời mình

Nam nghệ sĩ 43 tuổi thừa nhận, Thư Kỳ sợ cưới còn anh là người không thích bị bó buộc. Nhưng cuối cùng cả hai cũng đã đến với nhau: "Chân tình khó kiếm và có thể phá bỏ mọi rào...