Người phụ nữ 20 năm làm công việc giúp đỡ những gia đình khó khăn

Người phụ nữ 20 năm làm công việc giúp đỡ những gia đình khó khăn

Bà Đặng Thị Tuyển sinh sống ở thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương 20 năm qua đã giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Người phụ nữ hơn 40 năm làm công việc cứu người đuối nước trên sông Hồng
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam